Vítejte na mém osobním webu plném inspirace a užitečných informací.

Mgr. Hana JANOŠŤÁKOVÁ, M.R.E.
Selected FG s.r.o.

Postup spolupráce


Na první schůzce se vždy snažím maximálně rozpoznat a analyzovat potřeby klienta a zajistit mu tak co nejvíce individuální přístup. Následuje pak konkretizace jeho potřeb pro další optimální nastavení jeho financí, pro maximální uspokojení jeho finančních požadavků.

1
Představení sebe
a své práce

Poradce se klientovi na krátké osobní schůzce představí, popíše postup práce, základní principy finančního poradenství a zjišťuje klientovy motivy pro spolupráci.

2
Analýza potřeb
a přání klienta

Cílem této schůzky je zjistit maximum informací o klientovi. Poradce si zapisuje jeho přání, potřeby a sny, které by si klient díky vydělaným penězům rád splnil. Všechny tyto informace poradce potřebuje pro následné sestavení individuálního finančního portfolia, jehož složení a nastavení jednotlivých smluv zajistí klientovi kýžený efekt.

3
Prezentace
řešení

Na této schůzce je klientovi prezentován konkrétní návrh finančního portfolia, které bylo sestaveno na základě informací zjištěných z předchozí schůzky. Nastavení portfolia přesně odráží klientova přání. Poradce odůvodňuje výběr doporučených produktů a prezentuje míru naplnění potřeb a požadavků, které měl klient na finanční portfolio smluv.

4
Realizace

V případě klientova souhlasu s navrženým finančním portfoliem zajišťuje poradce realizaci celého projektu. Veškerá administrativa je na bedrech poradce, klient není nijak zatěžován, pouze veškeré kroky stvrzuje svým podpisem.

5
Servisní schůzka

Po zhruba dvou až třech týdnech od realizace finančního portfolia se poradce s klientem znovu schází, aby zjistil, zda veškeré realizované kroky proběhly v pořádku a zkontroloval došlou korespondenci.

6
Dlouhodobá následná péče

Jelikož se finanční trh neustále mění - instituce vyvíjejí nové a lepší produkty, stejně tak potřeby a přání klienta se mění v čase, nastavuje si poradce s klientem přesný časový horizont, kdy se pravidelně vídají, aby mohli na tyto změny reagovat a udržovat klientovo portfolio neustále aktuální.

U VIP klientů

Poradce předává klientovi šanon, ve kterém je založena veškerá smluvní dokumentace. Smlouvy jsou přehledně založeny dle jednolitých sekcí, ke každé smlouvě je připojena poznámka, aby vždy, když klient otevře šanon, věděl, jakou má daná smlouva funkci. Šanon obsahuje také platební kalendář, souhrn doporučení ze strany poradce a kontakty na něho. Předáním šanonu spolupráce mezi klientem a poradcem nekončí a dlouhodobé sledování porfolia pokračuje.